Home  /   Coronabeleid
 

Coronabeleid

Door het coronavirus moeten we extra maatregelen nemen om veilige zorg te kunnen bieden. Vooral bij kinderen die kwetsbaar zijn, moeten we extra oplettend zijn, zodat zij niet besmet worden met het virus. Zorginstelling Sterk in Zorg volgt hierbij de RIVM-richtlijnen om besmetting van kinderen en medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.


Concreet betekent dit dat de indicatiestellingen alleen telefonisch plaatsvinden. Zodra de crisis voorbij is, vindt er, indien nodig, een huisbezoek plaats om de verlening te toetsen en eventueel alsnog een herindicatie in te dienen.


De zorg bij de kinderen thuis wordt zoveel als mogelijk gecontinueerd. Wanneer er tijdens de zorg aan een cliënt niet voldaan kan worden aan de 1.5 meter afstand, zal een mondkapje gedragen worden. In overleg met ouders/verzorgers wordt besloten of het gebruik van een mondkapje gedurende het gehele bezoek aan de cliënt al dan niet wenselijk is.


Mocht er sprake zijn van (verdenking van) COVID-19 bij een gezin of medewerker, wordt in overleg gekeken welke zorg passend is binnen het gezin.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Zorginstelling Sterk in Zorg.