Home  /   Zorg  /  Kinderen
 

Verzorging & Verpleging thuis voor kinderen

Als zorginstelling Sterk in Zorg bieden wij thuis verpleegkundige zorg aan (ernstig) zieke kinderen. Ook bieden wij overname van zorg aan, als de gezinssituatie overbelast is. Om deze zorg te bieden hebben wij (kinder-)verpleegkundigen en verzorgende die 24-uurs zorg kunnen leveren. Zij zijn bevoegd en bekwaam om de zorg uit te voeren. En zullen in samenspraak met ouders passende zorg afgestemd op het kind bieden.

Wat bieden wij:


Respijtzorg:

De zorg voor een ziek kind vraagt veel van u als ouder, doordat er vaak constant toezicht en/of zorg nodig is. Het komt ook voor dan de gezinssituatie overbelast is. Wij bieden als zorginstelling Sterk in zorg respijtzorg, wat inhoudt dat wij de (verpleegkundige)zorg van u overnemen voor uw kind. Zodat u op adem kunt komen. De zorg zal geboden worden door bevoegde en bekwame HBO (kinder-)verpleegkundige. Voorafgaande aan de zorg zal er een kennismakingsgesprek zijn met de zorgverlener. Is er vanuit u en vanuit de zorgverlener een positief gevoel dan kunnen wij de zorg in samenspraak met u in gaan plannen. Wij bieden langdurige zorgmomenten aan van minimaal 4 uur aaneengesloten, waardoor wij geen kortdurende zorgmomenten aanbieden.  

24-uurs zorg:

Om uw kind thuis te kunnen blijven verzorgen, biedt zorginstelling Sterk in zorg ook de 24 uurs zorg. Zo kan uw kind bij u thuis blijven wonen en hoeft er niet gekeken worden naar een plek buitenshuis.
De 24 uurs zorg wordt geleverd door een vast team van (kinder-) verpleegkundigen. Voordat de zorg gestart wordt zal deze (kinder-) verpleegkundige langs komen voor een kennismaking. Aan de hand van de kennismaking wordt er gekeken of er van beide kanten een “klik” is en zal de zorg met deze (kinder-)verpleegkundigen opgestart worden. De 24-uurs zorg bestaat uit het overnemen van de medische zorg of van de medische handelingen. Daarnaast zijn deze uren ook ten behoeve van het geven van informatie of om bijvoorbeeld iets leuks te ondernemen met uw kind, wanneer dit mogelijk is.

Vergoeding:

Wij hanteren de tarieven welke gesteld zijn door de zorgverzekeraar. Op welke vergoeding u recht heeft hangt af van uw zorgverzekeraar. Wanneer u een vrije keuze polis heeft, zal de zorgverzekeraar 100% vergoeden. Bij andere polissen kan het zijn dat er een eigen bijdrage uit voort komt.
U vindt deze informatie terug in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Verpleegtechnische handelingen bij kinderen:

Katheteriseren

Wanneer uw kind de blaas, om welke reden dan ook, niet goed kan leegplassen, wordt er soms gekozen voor (zelf) katheterisatie. Dit gebeurt door middel van een flexibel dun buisje/slangetje, wat zo schoon mogelijk ingebracht dient te worden. Dit om infecties te voorkomen.

Voedingssondes

Wanneer uw kind zelf niet in staat is om (voldoende) voeding te drinken of te eten, kan het nodig zijn dat er gestart moet worden met sondevoeding. Sondevoeding is een dunne vloeibare voeding die via een flexibel slangetje direct in de maag toegediend wordt. Dit kan op verschillende manieren, namelijk door middel van een neus- maagsonde (via de neus), een PEG-sonde (via een endoscopie wordt er een directe verbinding door buikwand heen naar de maag gemaakt), een button (deze wordt meestal na verloop van tijd geplaatst in plaats van de katheter), of door middel van een duodenumsonde (via de neus, doorgeschoven naar de darmen, de voeding wordt dan ook direct in de darmen toegediend). Wanneer er sprake is van een neus-maagsonde of een PEG-sonde, brengen wij deze sondes in of verwisselen wij de Button. Een Duodenumsonde wordt in het ziekenhuis ingebracht. Wij kunnen u helpen met de gehele zorg rondom de toediening van sondevoeding.

Zuurstoftoediening

Wanneer uw kind extra zuurstof nodig heeft, komt hiervoor zuurstofapparatuur bij u thuis te staan. Een apparaat wat zuurstof uit de lucht concentreert en toedient, de toediening kan ook plaats vinden door middel van losse flessen zuurstof. De toediening van zuurstof kan op verschillende manieren plaatsvinden, namelijk via een kapje, neusbril of tracheacanule wordt de zuurstof toegediend in de luchtwegen. Dit dient gemonitord te worden door middel van bewaking in de vorm van een saturatiemeting. Wij kunnen dit 24 uur per dag van u overnemen en u hierin ondersteunen.

Monitorbewaking

Monitorbewaking wordt eigenlijk altijd in combinatie gedaan met andere verpleegtechnische handelingen. Het is een ondersteuning/controlemiddel om te zien hoe het met uw kind gaat.
Meestal wordt er gebruik gemaakt van een saturatiemeter, verbonden aan een sensor met een rood lampje aan een teen of aan een vinger. De saturatiemeter is een meetinstrument waarmee het zuurstofgehalte in het bloed wordt bepaald. Indien nodig wordt op deze waardes actie ondernomen. Wij kunnen dit 24 uur per dag van u overnemen en u hierin ondersteunen.

Tracheacanulezorg

Een tracheacanule is een buisje van kunststof of metaal, wat door de KNO-arts operatief in het hoofd-halsgebied wordt geplaatst. De tracheacanule is wisselbaar. Een tracheacanule kan nodig zijn bij kinderen met ademhalingsproblemen, dit wordt veroorzaakt door onder andere verschillende spierziektes (bijvoorbeeld SMA), obstructie in de keel, of aangeboren aanlegstoornis. De tracheacanule zorgt ervoor dat uw kind weer goed kan ademen of beademend kan worden. Deze zorg wordt aan u aangeleerd, maar onze verpleegkundigen kunnen u hierbij ondersteunen.

Beademingszorg

Sinds kort is het mogelijk om mensen thuis te beademen door middel van beademingsapparatuur. Beademing kan plaats vinden door middel van een masker op de neus/mond of een tracheacanule. Onze verpleegkundigen zijn CTB (centrum voor thuisbeademing) geschoold.

Toediening van medicatie

Het toedienen van medicatie is een van de hoofdtaken van een verpleegkundige. Er zijn meerdere mogelijkheden om medicatie toe te dienen, dit kan bijvoorbeeld via de mond (oraal), de anus (rectaal), vernevelen in de luchtwegen, een injectie onder de huid (subcutaan), in de spier (intramusculair) of een infuus in de ader (intramusculair).

Infuustherapie

Het is mogelijk om door middel van een infuus vocht, voeding (TPV) en medicatie toe te dienen. Dit kan door middel van een perifeer infuus (wordt vaak ingebracht in de arm, in een ader) of door middel van een centrale lijn of porth-a-cath (direct in een slagader).

Stomazorg

Een stoma is een kunstmatige uitgang van de blaas of van de darmen, de naam zegt al waar het stoma uitkomt.
Een urostoma is een uitgang uit de blaas, een ileostoma is een uitgang uit de dunne darm en een colonstoma is een uitgang uit de dikke darm.
Een stoma wordt aangelegd tijdens een operatie omdat de urine of de ontlasting niet via de natuurlijke weg het lichaam kan verlaten.
Wij ondersteunen u om de zorg thuis eigen te maken, nadat de basis in het ziekenhuis aangeleerd is. Of we nemen thuis deze zorg over tijdens de zorgmomenten.

Darmspoelen

Als uw kind last heeft van obstipatie (verstopping) of juist vaker op een dag ontlasting verliest dan kan er besloten worden om de darmen te gaan spoelen.
Dit gebeurt door middel van het toedienen van vocht via een canule (flexibel slangetje), welke in de anus ingebracht wordt. Hier zijn diverse methoden voor, de arts en/of de stomaverpleegkundige bepalen wat voor uw kind de beste manier is.
Wij ondersteunen u om de zorg thuis eigen te maken, nadat de basis in het ziekenhuis aangeleerd is. Of we nemen thuis deze zorg over tijdens de zorgmomenten.

Respijtzorg

Respijtzorg is een ander woord voor comfortzorg. Het staat voor langdurig overnemen van de zorg voor uw kind. Uw kind is chronisch ziek en heeft veel zorg nodig, dit bijvoorbeeld naast de zorg voor de overige gezinsleden.
Tijdens respijtzorg nemen onze verpleegkundigen de zorg over, zodat u ook aan andere dingen toe kunt komen. Denk aan de “accu opladen” zodat u de overige tijd kunt blijven zorgen.

Kennismaking

Sterk In Zorg Kennismaking
Bij onze aanpak staat persoonlijke aandacht centraal. Goed en plezierig contact is hét vertrekpunt voor maximaal resultaat.

Stel direct je vraag

Bel ons
of stel je vraag via Whatsapp.